- cena podana za godzinę
Stanowisko strzeleckie
- 2 tarcze
- kolejna osoba przy stanowisku 10 zł 
- max 2 osoby przy stanowisku
15 zł
25 zł
BROŃ WŁASNA 
Pistolet sportowy kaliber 22 lr. 
Pistolet centralnego zapłonu (GLOCK, CZ, Walther) kaliber 9x19
Pistolet maszynowy kaliber 9x19
Karabin maszynowy AK kaliber 7,62x39
Karabin maszynowy GROT kaliber 223 rem.
Strzelba gładkolufowa
Tarcza
Pistolet sportowy kaliber 22 lr. 

1,3 zł / sztuka

Pistolet centralnego zapłonu (GLOCK, CZ, Walther) kaliber 9x19

2 zł / sztuka

Pistolet maszynowy kaliber 9x19

2,5 zł / sztuka

Karabin maszynowy AK kaliber 7,62x39

3,7 zł / sztuka

Karabin maszynowy GROT kaliber 223 rem.

3,7 zł / sztuka

Strzelba gładkolufowa

3 zł / sztuka

Tarcza

1 zł / sztuka
0,8 zł / sztuka 
1,2 zł / sztuka 
1,4 zł / sztuka
2,5 zł / sztuka
2,5 zł / sztuka
2 zł / sztuka
1 zł / sztuka

DLA TYCH CO MAJĄ BROŃ I DLA TYCH CO JEJ NIE MAJĄ
DLA SPORTOWCÓW, ZAWODOWCÓW I SPECJALSÓW
DLA TYCH CO SAMI I DLA TYCH W GRUPIE
DLA STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH

PAKIET MINI          50 ZŁ

 

Pistolet sportowy - 10 szt.

Karabin sportowy - 10 szt.

STANOWISKO STRZELECKIE                                20 ZŁ / GODZINA (MAX 2 OSOBY NA STANOWISKU)
KOLEJNA OSOBA NA STANOWISKU                   10 ZŁ  / GODZINA

STANOWISKO STRZELECKIE                                25 ZŁ / GODZINA (MAX 2 OSOBY NA STANOWISKU)
OPIEKA INSTRUKTORA                                          15 ZŁ  / GODZINA

PAKIET STANDARD          80 ZŁ

 

Pistolet sportowy - 10 szt.

Karabin sportowy - 10 szt.

Pistolet 9x19 - 15 szt.

PAKIET OPTIMAL          100 ZŁ

 

Pistolet sportowy - 10 szt.

Karabin sportowy - 10 szt.

Pistolet 9x19 - 15 szt.

Pistolet maszynowy - 10 szt.

Karabin maszynowy GROT kal. 223 rem. - 10 szt.

PAKIET GOLD          150 ZŁ

 

Pistolet sportowy - 10 szt.

Karabin sportowy - 10 szt.

Pistolet CZ P10C - 10 szt.

Pistolet Walther P99 - 10 szt.

Pistolet VIS 100 - 10 szt.

Pistolet maszynowy PM-98 - 6 szt.

Pistolet maszynowy UZI - 6 szt.

Karabin maszynowy GROT kal. 223 rem. - 10 szt.

Karabin maszynowy AK 47 kal. 7,62x39 - 10 szt.

PAKIET MAX          200 ZŁ

 

Pistolet sportowy - 10 szt.

Karabin sportowy - 10 szt.

Pistolet CZ P10C - 10 szt.

Pistolet Walther P99 - 10 szt.

Pistolet VIS 100 - 10 szt.

Pistolet CZ Shadow 2 - 10 szt.

Pistolet maszynowy PM-98 - 10 szt.

Pistolet maszynowy UZI - 10 szt.

Karabin maszynowy GROT kal. 223 rem. - 15 szt.

Karabin maszynowy AK 47 kal. 7,62x39 - 15 szt.

Strzelba gładkolufowa 12/76 - 10 szt.

PAKIETY STRZELECKIE

CENNIK DLA OSÓB Z POZWOLENIEM

CAŁA OŚ                                 XX ZŁ / GODZINA (W GODZINACH 10:00 - 12:00)

CAŁA OŚ                                 XX ZŁ / GODZINA (W GODZINACH 12:00 - 17:00)

CAŁA OŚ                                 XX ZŁ / GODZINA (W GODZINACH 17:00 - 21:00)

 

SALA WYKŁADOWA              XX ZŁ / GODZINA (W GODZINACH 10:00 - 12:00)

SALA WYKŁADOWA              XX ZŁ / GODZINA (W GODZINACH 12:00 - 17:00)

SALA WYKŁADOWA              XX ZŁ / GODZINA (W GODZINACH 17:00 - 21:00)

WYNAJĘCIE OSI STRZELECKIEJ I SALI WYKŁADOWEJ

CENY AMUNICJI DLA KLUBOWICZÓW

Pakiet dla młodzieży

Pakiet dla jednej osoby

Pakiet dla jednej / dwóch osób

Podana cena pakietów zawiera: amunicję, broń, opiekę instruktora, 2 tarcze strzeleckie (pakiet mini, standard, optimal) lub 4 tarcze strzeleckie (pakiet gold,max)

Z uwagi na konstrukcję kulochwytu, strzelanie z karabinu centralnego zapłonu na amunicję pośrednią tylko z amunicji obiektowej lub amunicji własnej, firm:

 

- kal. 7.62 x 39 mm – Barnaul, Geco, Prvi Partizan (PPU)

- kal. 223 rem. - Barnual, GGG, Geco, Fiocchi, Prvi Partizan (PPU), S&B

- kal. 5.45-39 - Barnaul

 

Zabrania się strzelania z amunicji z rdzeniem stalowym.

Zabrania się strzelania z amunicji typu Breneka.

Kara za złamanie zakazu 200 zł ( koszta wymiany kulochwytu)

TRZELNICA I KLUB
STRZELECKI WKM